CVIČITEL  

Markéta Ceplová  
 
INSTRUKTOR  

Petra Kůlová  
Kateřina Cardová  
 
JEZDCI S LICENCÍ  

Anna Kubešová  
 
ZÁVODNÍCI  

Věrka Barvínková  
Anna Dejneka  
Jana Jakubčáková  
Jana Kurelová  
Kristinka Matoušková  

JEZDCI  
Emil Čuřín  
Lukášek Procházka  
Jindra Janů  
Sofie Lukešová  
Beáta Macurová  
Lucie Mahdalíková  
Klára Mikušková   
Terezka Nováková  
Jakub Novotný  
Daša Novysedláková  
Standa Polášek  
Ondra Poncar  
Škola Výcvik Cvičitel Ceník Jízdárenské cviky Kontakt
Jízdárenské cviky
Pravidla jízdy na jízdárně
 • základní směr je na levou ruku, dovnitř se vyhýbá ten, kdo jezdí na pravé ruce
 • rychlejší chod je na stěně jízdárny, pomalejší směrem do středu jízdárny
 • předjíždíme po vnitřní straně
Jízdárenské cviky
Vyjíždění rohů jízdárny
 • Krok - čtvrtkruh o poloměru 3 m.
 • Klus, cval - čtvrtkruh o poloměru 6 m a více (podle rychlosti chodu).
 • Rohy jízdárny musí být řádně vyjížděny!
Půl jízdárny (na levou ruku, na dlouhé stěně na pravou ruku)
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek je ve středu dlouhé stěny.
 • Koně přivádíme do obratu asi o tři kroky dříve, než jsme v písmeni (viz. projíždění rohů).
Za prvním jezdcem obrat vlevo
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek na dlouhé stěně v písmeni, (pokud je jízdárna opatřena písmeny), jinak odkudkoliv z dlouhé stěny.
 • Jezdci jezdí za sebou. (Změna směru je čárkovaně.)
Obrat vlevo (na protější stěně na pravou ruku)
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Obdobné jako při "obratu".
 • Poslední jezdec se stává prvním, pokud nedošlo ke změně směru.
 • Jezdci jezdí vedle sebe.
Malý kruh
 • krok, klus, cval
 • Průměr zpravidla 6-10 m.
 • Pokud nebyl určen počet kruhů, jezdí se pouze jednou.
 • Začátek i konec na dlouhé stěně v písmenech, pokud jsou vyznačena.
Velký kruh
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Průměr 20 m, "dotýkáme" se dlouhých stěn.
 • Začátek a konec ve středech krátkých stěn.
 • Jezdí se do odvolání nebo podle určeného počtu kruhů.
Kruhy změnit
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Možno velet na velkém kruhu.
 • Pokud jezdí jezdci na levou ruku, tak se při výměně kruhů jezdci míjejí pravýma rukama.
 • Pokud jezdí na pravou ruku, míjejí se levýma rukama.
V kruhu změnit směr
 • krok, klus
 • Začátek - nejvhodnější je ve středu krátké stěny.
 • První oblouk (průměr asi 10 m), převedení koně na opačnou ruku, druhý oblouk (průměr také 10 m).
Kruh zmenšit
 • krok, klus, cval
 • Začátek i konec libovolný.
 • Průměr nejmenšího kruhu 6-8 m.
 • Za stupňovitého přenášení váhy obracíme koně dovnitř pomocí vnitřní otěže za podpory vnější holeně.
Kruh zvětšit
 • krok, klus, cval
 • Začátek i konec libovolný.
 • Průměr velkého kruhu 10 m.
Ze středu (se změnou směru)
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek i konec ve středech krátkých stěn. (Obrat viz. projíždění rohů)
 • Cvik je určen k samostatnému vedení koně jezdcem.
 • (Se změnou směru - čárkovaně)
Od stěny ke stěně
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek i konec cviku je v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny.
 • Ve středu se jen přibližujeme písmeni X.
 • V lehkém klusu se nepřesedá. Jezdí se do odvolání.
Dvakrát od stěny ke stěně
 • krok, klus
 • Začátek i konec v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny.
 • Návěští před středem krátké stěny.
Na obou dlouhých stěnách od stěny ke stěně
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Obdobné jako cvik "od stěny ke stěně".
 • Návěští před středem krátké stěny.
Změnit směr
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Ve středu jízdárny si vyměníme držení bičíku, a v lehkém klusu změníme vysedání na druhou nohu.
 • Návěští před středy krátkých stěn.
Obloukem změnit směr
 • krok, klus, cval
 • Průměr oblouku 8-10 m.
 • Začátek v druhé polovině dlouhé stěny, z písmene (pokud jsou vyznačena).
 • Konec na dlouhé stěně.
 • Oblouk jako malý kruh.
Vlnovka o třech obloucích
 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek a konec ve středu krátké stěny.
 • Pomůcky obdobně jako na velkém kruhu.
 • Mezi oblouky 2-3 kroky rovně.
 • V lehkém klusu přesedáme na vnější nohu.
Vlnovka o pěti obloucích
 • krok, klus, lehký klus
 • Začátek a konec ve středu krátké stěny.
 • Pomůcky obdobně jako na malém kruhu.
 • Mezi oblouky 2-3 kroky rovně.
 • V lehkém klusu přesedání na vnější nohu.

Povely pro změnu chodů

Zastavit stát
 • Během 2-3 kroků zastavit kdekoliv.
 • Bez ohledu na rozestupy.
 • sed (mírný záklon), holeně (zadržující stisknutí), otěže (calá zádrž)
Přechod do zastavení
 • Vyrovnat rozestupy mezi koňmi na jízdárně a zastavit.
 • sed (mírný záklon), holeně (zadržující stisknutí), otěže (calá zádrž)
Krokem vchod
 • Většinou velen ze zastavení.
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení)
Přechod do kroku
 • Tento povel je velen jezdíme-li v klusu nebo cvalu.
 • sed (mírný záklon), holeně (stisknutí), otěže (poloviční zádrž)
Klus, Přechod do klusu
 • Jezdíme zásadně v plném sedu.
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení) - intenzivnější než pro vykročení krokem
Klus, lehký klus
 • Vysedáme na vnější přední nohu (vnitřní zadní).
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení) - intenzivnější než pro vykročení krokem
Cval, Nacválat
 • Pokud není řečeno jinak, jezdí se v plném sedu.
 • vnitřní holeň (pobídka na podbřišníku), zatížit vnitřní sedací kost, vnější holeň (za podbříšníkem přidrží záď), vnitřní otěž (ohýbá koně), vnější otěž (vede)
Stehenní sed
 • Může být velen v kroku, klusu i cvalu.
 • Jezdec je předkloněn, záda má rovná, rozkrok nad sedlem, holeně na podbřišníku, ruce podél krku (posouvají se vpřed po otěži), pohled je upřen kupředu.
Ruchy používané v jednotlivých chodech
 • krátký
 • pracovní
 • střední
 • prodloužený

 

Vítejte, jste náš návštěvník!
Poslední aktualizace 1.9.2013