Kateřina Cardová
Katka je majitelkou klisny Dorigen, se kterou úsloěšně závodí v parkurových soutěžích.
Pomáhá s výcvikem všech jezdců.
Kateřina Cardová 2012
Kateřina Cardová 2012